STRAVOVACIE ZARIADENIE

 

 

Tel./fax: 02/ 44372830
Vedúca jedálne: Jana Havránková
e-mail: jedalen@skolakalina.sk 
č. účtu: 8423778005/5600

 • Kapacita školskej jedálne je 500 stravníkov (144 miest pri stoloch).
 • Školská jedáleň zabezpečuje i stravu pre mládežnícke turnaje organizované klubmi alebo športovými zväzmi na objednávku podľa vopred dojednaného jedálnička.
 • V zmysle hore uvedeného zákona je možnosť diétneho stravovania v ŠJ v súlade s predpismi HACCP. Rodič si môže priniesť stravu do ŠJ kde bude ohriata a podaná žiakovi. Rodič musí priniesť potvrdenie od lekára (potreba diétneho stravovania - cukrovka, bezlepková, nízkobielkovinová, šetriaca diéta).
 • Odhlášky zo stravy sú akceptované i prostredníctvom e-mailu alebo priamo cez program "Odhlásenie stravy" po prihlásení sa svojim menom a heslom (ako na žiacku knižku).

  Aktuálny cenník od 01.01.2013
  žiak 1.st.: 1,09€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia
  žiak 2.st.: 1,16€ /obed - potraviny + 5€ /mesiac - réžia

  - Potraviny sa uhrádzajú mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci a réžia sa uhrádza dvakrát do roka /september - december: 20€, január - jún: 30€/.

  - Účet na potraviny: 8423778005/5600
  - Účet na réžiu:       8423777002/5600