ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Školský klub detí (ŠKD)
Telefón: + 421 948 162 754

Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania pre deti zapísané do oddelení, a zaradených podľa záujmu do krúžkov a školského športového klubu.

Mesačný poplatok v šk.r. 2015/2016 za prihlásené dieťa chodiace päťkrát v týždni do ŠKD je 25,00 €
- Platba sa uhrádza na účet: 8423777002/5600 /Poznámka k platbe SKD/

Čas prevádzky oddelení ŠKD

06,30 hod - 09,00 hod
(príchod do 7,45 hod)
12,00 hod - 17,30 hod

V rámci ŠKD na škole pracujú krúžky:
Viac o krúžkoch a družstvách v školskom klube sú konkrétne uvedené na podstránkach programu aSc Agenda priamo v lište na www.skolakalina.sk.

Pokiaľ žiak navštevuje viac ako jeden krúžok pripláca na ďalšie krúžky 5-7€ podľa krúžkov.

- Platba sa uhrádza na účet: 8423777002/5600 /Poznámka k platbe KRUZOK-FUTBAL../

 


V prípade záujmu rodičov, ŠKD zabezpečuje prázdninovú činnosť žiakov.
(od 15 až 18 detí prihlasených)