Publikačná činnosť učiteľov

Dušan Noga
 
Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie o školskom športe na Slovensku. "Súčasný stav a aktuálne úlohy školského športu na Slovenskuí."

Viac informácií:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vyučovacie aktivity v predmete
"Základy športovej prípravy"
s využitím čitateľských stratégií.


Viac informácií:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Učebné osnovy
TELESNEJ VÝCHOVY
pre 5. až 9. ročník základnej školy

Viac informácií:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V LADOVOM HOKEJI
pre športové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá


Viac informácií:


Mgr. Renáta Fenclová
 


Viac informácií:


Mgr. Miloš Smoleniak
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Achbergerová
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Barboríková
 


Viac informácií:

Mgr. Branislav Benčič
 


Viac informácií:

Mgr. Eva Bukovenová
 
- HRAVÉ ČÍTANIE

- TAJOMSTVÁ SVETA - pracovné zošity pre 2.,3.,4. ročník

- VÝCHOVNÉ PORADENSTVO A VOĽBA POVOLANIA


Viac informácií:

Ing. Daša Gajdošíková
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Gondova
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Grellová
 


Viac informácií:

Mgr. Magdaléna Humeníková
 


Viac informácií:

Mgr. Michal Ilčík
 
- Korculovanie na hodinách telesnej a športovej výchovy piatakov na ZŠ Kalinciakova

Viac informácií:

Mgr. Matej Machurek
 


Viac informácií:

Mgr. Ján Marko
 


Viac informácií:

Ing. Monika Ortančíková
 


Viac informácií:

Mgr. Zuzana Rišiaňová
 


Viac informácií:

Mgr. Mário Rovenský
 
Analýza RTC 8. a 9. ročníka na ZŠ Kalinčiakova

Viac informácií:

Mgr. Jozef Sagan
 


Viac informácií:

Mgr. Katarína Veningerová
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Zemániková
 


Viac informácií:

Michal Demeter
 


Viac informácií:

Mgr. Peter Jančiga
 


Viac informácií:

Mgr. Jana Poništová
 


Viac informácií:

Petra Zemancová
 


Viac informácií:
Pdf dokumenty sú optimalizované pre Acrobat Reader verzia XI (11.0.09).