ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

 

Mgr. ANNA KOČIBALOVÁ

                   INDIVIDUÁLNE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO,
                                 PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


- každý druhý štvrtok priamo v škole,
  v čase od 8.30 do 12.00, v miestnosti výchovného poradcu

- objednávanie:
  najlepšie v utorky od 13.30 do 16.00
  mobil: 0918 660 185
  tel.:     02/44 88 23 96
  mail:    kocibalova@psychologickecentrum.sk


Mgr. JÚLIA DROBNÁ

     SKUPINOVÁ PRÁCA S TRIEDAMI A PREVENTÍVNE PROGRAMY

  mobil: 0908 290 082
  tel.:     02/44 88 23 96
  mail:    poradenstvo@psychologickecentrum.sk


  adresa:
  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Hubeného 25,
  831 53 Bratislava

Viac informácií:Pdf dokumenty sú optimalizované pre Acrobat Reader verzia XI (11.0.09).