ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Organizačná štruktúra ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava.