Zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne
od 8.04.2019 do 17.04.2019 
bližšie informácie TU
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY KALINČIAKOVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~