Zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne
od 9.04.2018 do 20.04.2018 
bližšie informácie TU
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY KALINČIAKOVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~