KONTAKTY
   
Adresa:
Základná škola
s materskou školou
Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
......................
.............................................................
Telefón:
  sekretariát:  +421 2 4463 7274
  zástupca :   +421 949 187 773
  riaditež:       +421 903 889 363
  jedáleň:      +421 2 4437 2830
...................... .............................................................
Web:
www.skolakalina.sk
Riaditež:
Dušan Noga
......................
....................................................
Telefón:

Fax: +421 2 4437 2634
MŠ: +421 911 978 876
ŠKD: +421 948 162 754

...................... ....................................................
E-mail:
riaditel@skolakalina.sk
skolakalina@skolakalina.sk

............................................................................................................................................................
 
Vedúca školskej jedálne:
Meno: Havránková Jana
Telefón: +421 2 44372830
E-mail: jedalen@skolakalina.sk
Školský zubár:
Meno: MUDr. Mistríková Dana
Telefón: +421 2 44458700
E-mail: d.mistrikova@skolakalina.sk
............................................................................................................................................................
 
Školský psychológ:
Meno:   Mgr. Anna Kočibalová
Úradné hodiny:   Štvrtok: 8.30 - 12.00 hod.
Mobil:   +421 918 660 185
Telefón:   +421 2 44 882 396
E-mail: kocibalova@psychologickecentrum.sk
Web:   www.psychologickecentrum.sk

Výchovný poradca::
Meno: Mgr. Smoleniak Miloš
Telefón: +421 911 978 881
E-mail: m.smoleniak@skolakalina.sk
Kabinet: 1. poschodie
Úradné hodiny: Streda: 10.00 - 12.00 hod.
............................................................................................................................................................
Zástupca riaditeža školy:
Oblas: pre pre šport a mimoškolskú činnos
Meno: Mgr. Smoleniak Miloš
Telefón: +421 911 978 881
E-mail: m.smoleniak@skolakalina.sk
Zástupca riaditeža školy:
Oblas: pedagogickú oblas
Meno: Mgr. Renáta Fenclová
Telefón: +421 949 187 773
E-mail: r.fenclova@skolakalina.sk
............................................................................................................................................................