HISTÓRIA ŠKOLY

Dňa 1.1.1924 sa splnila túžba obyvateľov Tehelného poľa. Bola dokončená a do užívania odovzdaná nová školská budova na Vajnorskej ceste pod názvom 4. štátna ľudová škola. Škola mala slúžit iba dočasne svojmu účelu. No veľkým rastom mesta práve v túto stranu, škola bola čoskoro preplnená a ani po vybudovaní ďalších škôl v okolí nemohla byť zrušená práve pre tento rozmach. V školskom roku 1953/54 bola premenovaná na 24. osemročnú strednú školu.

Školské roky:

1957-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2018

ŠKOLSKÝ ROK 1957/58
Školský rok 1957/58 sa začal 2. septembra 1957 so 14 triedami, v ktorých bolo 605 žiakov.
Riaditeľ školy: Matej Jurkovič
Zzástupca riaditeľa: Mária Paulovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1958/59
V školskom roku 1958/59 k OSŠ na Vajnorskej ceste 12, bola pričlenená Národná škola na Kalinčiakovej 4, s počtom učební 7 a 2 školičky na Budišinskej ulici s počtom učební 3.
Riaditeľ školy: Matej Jurkovič
Zástupca riaditeľa: Mária Paulovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1959/60
Školský rok 1959/60 sa začal dňa 1. septembra 1959 slávnosťou na zimnom štadióne s počtom žiakov 654, ktorí boli zadelení do 19 tried.
Škola na Kalinčiakovej ulici bola oddelená od našej školy a zriadená bola ako samostatná OSŠ.
Riaditeľ školy: Matej Jurčovič
Zástupca riaditeľa: Terézia Šutková

ŠKOLSKÝ ROK 1960/61
Riaditeľ školy: Matej Jurčovič
Zástupca riaditeľa: Terézia Šutková

ŠKOLSKÝ ROK 1961/62
Úradný názov školy je ZDŠ (základná deväťročná škola), Vajnorská 12. Má 7 učební a pridelené školičky na Budišinskej ulici 3 učebne. Vyučuje sa striedavo.
Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
Zástupca riaditeľa: Katarína Ševelová

ŠKOLSKÝ ROK 1962/63
672 žiakov v 20 triedach
Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
Zástupca riaditeľa: Katarína Ševeová

ŠKOLSKÝ ROK 1963/64
651 žiakov v 20 triedach
Riaditeľ školy: Vladimír Gašparovič
Zástupca riaditeľa: Katarína Ševeová

ŠKOLSKÝ ROK 1964/65
578 žiakov v 19 triedach
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: František Babušík

ŠKOLSKÝ ROK 1965/65
561 žiakov v 19 triedach
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: František Babušík

ŠKOLSKÝ ROK 1966/67
787 žiakov v 26 triedach
Otvorenie novej budovy školy na Kalinčiakovej ul. č. 14 (súčasná budova školy, bez budovy školskej jedálne, družiny a telocvične)
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

ŠKOLSKÝ ROK 1967/68
736 žiakov v 26 triedach
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

ŠKOLSKÝ ROK 1968/69
670 žiakov v 25 triedach
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: Albert Bránsky, Rozália Hohošová

ŠKOLSKÝ ROK 1969/70
595 žiakov v 23 triedach
1. marca 1970 bola odovzdaná do užívania budova školskej jedálne s terajšími priestormi školského klubu, ktoré v tomto roku využívali žiaci zo ZŠ Českej, ktorá bola v rekonštrukcii. Telocvičňa nebola daná do užívania.
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: Vladimír Sekan

ŠKOLSKÝ ROK 1970/71
589 žiakov v 25 triedach
V tomto roku bola otvorená prvá hokejová trieda na škole v šiestom ročníku. Trénerom bol p. Javorka a triedny učiteľ a učiteľ telesnej výchovy p. Boleman (6. C mala 25 žiakov)
Riaditeľ školy: Jozef Štih
Zástupca riaditeľa: A. Bránsky, S. Žufovský

ŠKOLSKÝ ROK 1971/72
Na škole je 25 tried z toho tri hokejové (6. C, 6. D a 7. C)
V tomto roku nové rozdelenie obvodov v Bratislave, škola spadá do obvodu Bratislava III.
Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, Justína Chmelárová

ŠKOLSKÝ ROK 1972/73
Na škole je 23 tried z toho tri hokejové (6. C, 7. C, a 8. C)
Žiak školy Šoška Miroslav z 8. B triedy sa zúčastnil v dňoch 26. 2. až 3. 3. na MS v krasokorčuľovaní. Naši hokejisti skončili na M ČSSR v L. Mikuláši na IV. mieste.
Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, Justína Chmelárová

ŠKOLSKÝ ROK 1973/74
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Mikuláš Gazdík
Zástupca riaditeľa: Anna Bombíková, od januára 1974 ju mení p. Nina Palečková

ŠKOLSKÝ ROK 1974/75
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

ŠKOLSKÝ ROK 1975/76
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

ŠKOLSKÝ ROK 1976/77
Žiaci hokejových tried vybojovali na M ČSSR v Plzni I. miesto a na putovnom Dunajskom pohári skončili na II. mieste.
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Nina Palečková

ŠKOLSKÝ ROK 1977/78
Na škole je 20 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Kornélia Páleníková

ŠKOLSKÝ ROK 1978/79
Na škole je 19 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

ŠKOLSKÝ ROK 1979/80
Na škole je 18 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková
Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

ŠKOLSKÝ ROK 1980/81
Na škole je 18 tried
Riaditeľ školy: Anna Bombíková

Zástupca riaditeľa: Eva Poláková

ŠKOLSKÝ ROK 1981/82
Na škole je 19 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček
Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

ŠKOLSKÝ ROK 1982/83
V tomto roku zo ZŠ Česká ul. prešli na ZŠ Kalinčiakova ul. futbalové triedy
Na škole je 20 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

ŠKOLSKÝ ROK 1983/84
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová

ŠKOLSKÝ ROK 1984/85
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Edita Ziegelhofferová, Jana Brezovská od 1. 9. 1984

ŠKOLSKÝ ROK 1985/86
Na škole je 24 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: p. Magálová

ŠKOLSKÝ ROK 1986/87
Na škole je 24 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Jana Brezovská od 1. 9. 1986, Marta Krištofovičová od 1. 9. 1986

ŠKOLSKÝ ROK 1987/88
Na škole je 24 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Jana Brezovská od 4. 1. 1988 ju mení Marcela Hrdlicková, Marta Krištofovicová

ŠKOLSKÝ ROK 1988/89
Na škole je 24 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček
Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková , Marta Krištofovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1989/90
Na škole je 24 tried
Riaditeľ školy: František Hornáček

Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1990/91
Na škole je 23 tried
Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1991/92
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
Zástupca riaditeľa: Marcela Hrdličková, Marta Krištofovičová

ŠKOLSKÝ ROK 1992/93
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
Zástupca riaditeľa: Emília Kulíšková

ŠKOLSKÝ ROK 1993/94
Na škole je 22 tried
Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
Zástupca riaditeľa: Emília Kulíšková

ŠKOLSKÝ ROK 1994/95
Na škole je 23 tried
Riaditeľ školy: Ľubomír Janek
Zástupca riaditeľa: Mária Weisová

ŠKOLSKÝ ROK 1995/96
Na škole je 24 tried
Od 1. januára škola vystupuje ako samostatný právny subjekt a stala sa tak prvou školou v obvode s právnou subjektivitou.
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

ŠKOLSKÝ ROK 1996/97
Na škole je 25 tried
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

ŠKOLSKÝ ROK 1997/98
Na škole je 35 tried
Od tohoto školského roku bola k našej škole pričlenená bývalá ZŠ Vihorlatská, ktorú vyňali zo siete škôl a stala sa tak vysunutým pracoviskom našej školy.
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková

ŠKOLSKÝ ROK 1998/99
Na škole je 790 žiakov a 34 tried
Riaditeľ školy: Mgr. Rudolf Novák
Zástupca riaditeľa: Dušan Noga, PaedDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková

ŠKOLSKÝ ROK 1999/00
Na škole je 792 žiakov a 34 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková

ŠKOLSKÝ ROK 2000/01
Na škole je 754 žiakov a 34 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Mária Šimková, Marta Bohucká

ŠKOLSKÝ ROK 2001/02
Na škole je 730 žiakov a 33 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Ingrid Ligásová, Marta Bohucká

ŠKOLSKÝ ROK 2002/03
Na škole je 625 žiakov a 31 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: PaeDr. Anna Smidáková, Mária Starovecká, Ingrid Ligásová, Marta Bohucká
Poznámka: Kalinčiakova pod MČ BNM, Nepridelenie MŠ Vihorlatskej

ŠKOLSKÝ ROK 2003/04
Na škole je - žiakov a - tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká
Poznámka: Zrušnie Vihorlatskej 30.6.2003

ŠKOLSKÝ ROK 2004/05
Na škole je - žiakov a 20 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká
Poznámka: Vihorlatská vrátená Magistrátu

ŠKOLSKÝ ROK 2005/06
Na škole je 436 žiakov a 20 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká
Poznámka: Rušenie športových tried štatútu

ŠKOLSKÝ ROK 2006/07
Na škole je 382 žiakov a 18 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká
Poznámka: Antikampaň proti Kalinčiakovej

ŠKOLSKÝ ROK 2007/08
Na škole je 409 žiakov a 18 tried
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká

Poznámka: fámy o búraní školy; MS ľadový hokej

ŠKOLSKÝ ROK 2008/09
Na škole je 316 žiakov a 16 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Marta Bohucká

Poznámka:


ŠKOLSKÝ ROK 2009/10
Na škole je 295 žiakov a 15 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:


ŠKOLSKÝ ROK 2010/11
Na škole je 288 žiakov a 15 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:


ŠKOLSKÝ ROK 2011/12
Na škole je 262 žiakov a 13 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:


ŠKOLSKÝ ROK 2012/13
Na škole je 271 žiakov a 12 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:
Príchod súkromnej školy EISB na Kalinčiakovu
Škola: EISB
Na škole je 45 žiakov a 4 tried
Riaditeľ školy: Richardson
Zástupca riaditeľa: Hernthorn


ŠKOLSKÝ ROK 2013/14
Na škole je 300 žiakov a 13 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Mária Starovecká, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:

Škola: EISB
Na škole je 82 žiakov a 5 tried
Riaditeľ školy: Richardson
Zástupca riaditeľa: Hernthorn


ŠKOLSKÝ ROK 2014/15
Na škole je 263 žiakov a 13 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Miloš Smoleniak, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:

Škola: EISB
Na škole je 107 žiakov a 9 tried
Riaditeľ školy: Turinič
Zástupca riaditeľa: Richardson


ŠKOLSKÝ ROK 2015/16
na Základnej škole je 268 žiakov a 15 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Miloš Smoleniak, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka:
ZŠ Kalinčiakova spravuje MŠ neprávny subjekt
v Materskej škole je 53 žiakov a 3 triedy
Zástupca riaditeľa: Mgr. Marta Marková
Škola: EISB
Na škole je 126 žiakov a 10 tried
Riaditeľ školy: Turinič
Zástupca riaditeľa: McDonnell


ŠKOLSKÝ ROK 2016/17
na Základnej škole je 267 žiakov a 13 trie
d
Riaditeľ školy: Dušan Noga
Zástupca riaditeľa: Mgr. Miloš Smoleniak, Mgr. Renáta Fenclová

Poznámka: Zánik ZŠ Kalinčiakova a vznik ZŠ s MŠ Kalinčiakova
v Materskej škole je 60 žiakov a 3 triedy
Zástupca riaditeľa: Mgr. Marta Marková

Škola: EISB
Na škole je 155 žiakov a 12 tried
Riaditeľ školy: Turinič
Zástupca riaditeľa: McDonnell

Školské roky:

1957-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2018