Update: 24.05.2018
Škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.