Zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne
od 10.04.2017 do 26.04.2017  
bližšie informácie TU
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY KALINČIAKOVA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~