Update: 05.01.2017
Škola so školským športovým vzdelávacím programom so zameraním na futbal, ľadový hokej a všeobecnú pohybovú prípravu.