LETNÉ PRÁZDNINY
V ŠKOLE


  Vzhľadom na nedostatočný počet prihlásených detí v júlovom termíne sa tábor neuskutoční.